Gateways

View as:


Avaya EM200 700460538
1

Avaya EM200 700460538

Avaya Media Module Gateway EM200 Expansion Refurbished. P/N: 700460538

199.00€

 Buy Now 

Avaya G250 700397029
1

Avaya G250 700397029

  Avaya G250 Media Gateway Refurbished. P/N: 700397029

150.00€

 Buy Now 

Avaya G250-BRI 700397037
1

Avaya G250-BRI 700397037

Avaya G250-BRI Media Gateway. New P/N: 700397037    

250.00€

 Buy Now 

Avaya G250-BRI 700397037
4

Avaya G250-BRI 700397037

Avaya G250-BRI Media Gateway Refurbished. P/N: 700397037

175.00€

 Buy Now 

Avaya G350 Media Gateway Refurbished (700281694, 700397078)
25

Avaya G350 Media Gateway Refurbished (700281694, 700397078)

Avaya G350 Media Gateway. Color Grey. Refurbished. P/N: 700281694 / P/N: 700397078. Media Module Compatibility: The Avaya G350 Media Gateway is compatible with MM711, MM714, MM716, MM312, MM712, MM717, MM710, MM720, MM722, MM340, MM342, MM314,...

195.00€

 Buy Now 

Avaya G430 Media Gateway Refurbished 700469273
2

Avaya G430 Media Gateway Refurbished 700469273

Avaya G430 MP20 Media Gateway Refurbished P/N: 700469273 Media Module Compatibility: MM710, MM711, MM712, MM714, MM713, MM717, MM 720 and MM722. Can add up to 2 EM200 Expansion modules and provide 3 media module slots.   ...

395.00€

 Buy Now 

Avaya G450 Media Gateway 700407802
3

Avaya G450 Media Gateway 700407802

Avaya G450 Media Gateway whith PWR Refurbished. P/N: 700407802 Compatibility whith MM710, MM711, MM712, MM714, MM716, MM717, MM720 and more.

1,600.00€

 Buy Now 

Avaya G600
4

Avaya G600

G600 Media Gateway Refurbished.

200.00€

 Buy Now 

Avaya G600/G650 TDM LAN Cable Kit
10

Avaya G600/G650 TDM LAN Cable Kit

Avaya G600/G650 TDM LAN Cable Kit. P/N: 700397284

110.00€

 Buy Now